All works and images
©Daan Lievense 2018

Built with Indexhibit

Daan Lievense (1986)
Video, sound and installation artist.

2008-2011 Fine Art, HKU Utrecht
2007-2008 Rietveld Academie, Amsterdam
2006-2007 Digital Video Design, HKU Hilversum

E-mail

Statement :
(english below)

Het werk gaat uit van de natuurkundige waarden van een object of ruimte. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is de perceptie van de toeschouwer. Door vaststaande ideeën over het object of de ruimte te ondermijnen, wil ik de waarneming veranderen. De kleine aanpassingen die hiervoor nodig zijn, hebben veel invloed op het hoe en wat van de ruimte of het object. Belangrijk hierbij is dat de vaststaande waarden en ideeën, die de toeschouwer heeft, losraken.

Niets is wat het lijkt en alles lijkt op wat het niet is.

------

The work is about the physical values of the object or space. The main point of interest is the perception of the viewer. By attacking the fixed idea about the object or space, I want to change the way people see and experience the work and the world around them. The small adjustments needed to do so have a lot of influence on the values the viewer will give to the object or space around them.
Important in this is that the fixed values and ideas of the viewer are disconnected.

Nothing is what is seems, and everything is what it doesnt seem to be.